APL (CHINA) CO.,LTD SHENZHEN BRANCH

East 68F, Shun Hing Square, Di Wang Commercial Center, 5002 Shen Nan Dong Road 518022 SHENZHEN
Phone +86 (755) 82751120/21/22/23